Siirry sisältöön

7.6.2023

Uusi yhteistyöjohtaja koordinoi KUUMA-seudun edunvalvontaa

Tarmo Aarnio on toiminut KUUMA-seutu liikelaitoksen yhteistyöjohtajana 15.5.2023 alkaen. Ennen kesälomakauden alkua hän mm. tapaa seudun keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ja valmistautuu syksyllä alkaviin edunvalvontatehtäviin. Näistä tärkeimpiä ovat uuden hallitusohjelman vaikutusten arviointi, MAL-sopimusneuvottelut, TE 2024-uudistus sekä kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus. Yhdessä KUUMA-seudun kuntien kanssa tehtävälle edunvalvontayhteistyölle on nyt erityinen tarve.

Hallitusohjelmaan sisältyvät mahdolliset julkisen talouden sopeuttamistoimet tulevat koskettamaan myös peruskuntia sekä tuoreita hyvinvointialueita. Yhtenä vipuvartena on tulevalla vaalikaudella toteutettava kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, jossa aikaisemman kokemuksen perusteella on sekä voittajia että häviäjiä – tai ainakin vähemmän tai enemmän hävittävää. KUUMA-seutu onkin omissa viesteissään hallitusneuvottelijoille korostanut kasvua tukevan valtionosuusjärjestelmän välttämättömyyttä seutumme elinvoimaisuuden turvaamisessa. Hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitusta ei tulisi nähdä toistensa vastinparina.

Vuoden 2025 alusta työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Uudistuksen myötä kunnille siirtyy mm. nykyisten TE-toimistojen palvelujen järjestämisvastuu. Mikäli kunnan työvoiman määrä jää alle 20 000 henkilön, sen on muodostettava näiden palvelujen järjestämiseksi yhteistoiminta-alue yhden tai useamman kunnan kanssa. Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa (MAL 2023) on edetty lausuntovaiheeseen kuluneen kevään aikana. MAL-suunnitelmassa luodaan kuvaa, miten Helsingin seutu valmistautuu voimakkaaseen väestön ja työpaikkamäärien kasvuun tulevina vuosikymmeninä. MAL-suunnittelun seuraava virstanpylväs saavutetaan syksyllä, kun varsinainen MAL 2023 -suunnitelma valmistuu ja viedään poliittiseen hyväksymiskäsittelyyn. MAL-suunnitelma toimii sitten pohjana kuntien ja valtion väliselle MAL-sopimukselle, jota koskevat neuvottelut käynnistyvät syksyllä.

Lisätietoja: yhteistyöjohtaja Tarmo Aarnio, tarmo.aarnio@kuuma.fi

Tutustu:

KUUMA-seudun hallitusohjelmatavoitteet

KUUMA-seudun lausunto MAL-suunnitelmasta

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunta päätti 20.4.2023 kokouksessaan valita KUUMA-seutu liikelaitoksen yhteistyöjohtajan virkaan Tarmo Aarnion. Yhteistyöjohtajan keskeisimmät tehtävät ovat KUUMA-seutu yhteistyön edunvalvonta ja kehittäminen sekä huolehtia KUUMA-seutu liikelaitoksen komission ja johtokunnan päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta sekä tiedottamisesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu myös toimiminen tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, erilaisten selvitysten laatiminen sekä talousarvion, taloussuunnitelmien ja tilinpäätöksen valmistelu. Lisäksi yhteistyöjohtaja johtaa liikelaitoksen toimistoa ja toimii esihenkilönä kahdelle asiantuntijalle.

Muut tiedotteet