Siirry sisältöön

Päätöksenteko

Kuinka KUUMA seutu sai alkunsa? 

Keski-Uudenmaan kunnat aloittivat aiempaa laajemman yhteistyön vuonna 2002. Näihin kuntiin kuuluivat Tuusula, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä sekä Nurmijärvi. Myöhemmin vuonna 2005 Pornainen liittyi KUUMA-seutuun. Sipoo, Kirkkonummi, Vihti ja Hyvinkää seurasivat perässä vuonna 2011. KUUMA-seudun yhteistyön tavoitteena on vahvistaa seudun edunvalvonta-asemaa, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. KUUMA-seutu ajaa jäsenkuntiensa etuja.

KUUMA-seudun hallinto ja kustannukset

Kunnat käyttävät ylintä päätösvaltaa KUUMA-seutuyhteistyössä. Kuntalaissa tarkoitettu, 1.1.2013 voimaan tullut yhteistoimintasopimus tarkoittaa sitä, että sopimuskuntien yhteistä edunvalvontaa organisoi isäntäkaupunki eli Keravan kaupunki. Tämän organisaation osana toimii liikelaitos, jonka avulla edunvalvontaa tehdään. 

Liikelaitoksen johtoryhmänä toimii KUUMA-seudun komissio. Komission jäseninä ovat KUUMA-seudun kuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä liikelaitoksen johtaja. Komissio johtaa KUUMA-seudun yhteistyön operatiivista toimintaa, jossa noudatetaan liikelaitoksen johtokunnan linjauksia. 

Vuoden 2024 puheenjohtajakuntana toimivat Mäntsälä ja Pornainen. Varapuheenjohtajana puolestaan toimii Sipoon kunta, joka ottaa puheenjohtajavastuun vuonna 2025. KUUMA-seudun yhteistyön kustannukset jaetaan jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella.

KUUMA-seudun johtokunta

Keravan kaupunginvaltuusto asettaa KUUMA-seutu-liikelaitoksen johtokunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta on jäsenkuntien yhteinen toimielin. Se toimii kuntalain mukaisesti Keravan kaupunginhallituksen alaisena.

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunta johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. Sen tehtävä on johtaa ja valvoa liikelaitoksen toimintaa. KUUMA-seudun johtokunta käyttää päätösvaltaa talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisissa asioissa aina, kun asia ei kuulu kuntien valtuustoille.

Johtokunta tekee päätösehdotukset kunnille kuntien valtuustoissa käsiteltävistä asioista. Lisäksi se tekee sopimukset ja edustaa KUUMA-seudun kuntia ja edistää yhteistyötä jäsenkuntien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. 

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan muodostavat KUUMA-seudun kuntien valtuustojen ja kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajat. Lisäpaikkojen edustajia valitaan enintään neljä.

Vuonna 2024 johtokunta kokoontuu neljä kertaa: 14.3., 16.5., 26.9. ja 7.11.2024.

KUUMA-johtokunnan vuoden 2024 kokousten materiaalit

Alla olevat linkit aukeavat Keravan kaupungin julkaisusivustolla.

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kokous 16.5.2024(siirryt toiseen palveluun)

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kokous 14.3.2024(siirryt toiseen palveluun)

KUUMA-johtokunnan vuoden 2023 kokousten materiaalit

Alla olevat linkit aukeavat Keravan kaupungin julkaisusivustolla.

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kokous 8.11.2023(siirryt toiseen palveluun)

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kokous 26.9.2023(siirryt toiseen palveluun)

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kokous 17.5.2023(siirryt toiseen palveluun)

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kokous 20.4.2023(siirryt toiseen palveluun)

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kokous 16.3.2023(siirryt toiseen palveluun)