Siirry sisältöön

Päätöksenteko

Kuinka KUUMA seutu -yhteistyötä tehdään ja organisoidaan? 

Keski-Uudenmaan kunnat aloittivat aiempaa laajemman yhteistyön vuonna 2002. Näihin kuntiin kuuluivat Tuusula, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä sekä Nurmijärvi. 

Myöhemmin vuonna 2005 Pornainen liittyi KUUMA-seutuun, ja Sipoo, Kirkkonummi, Vihti ja Hyvinkää seurasivat perässä vuonna 2011. 

Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa seudun edunvalvonta-asemaa, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

KUUMA-seutu ajaa jäsenkuntiensa etuja

Kunnat käyttävät ylintä päätösvaltaa KUUMA-seutuyhteistyössä. Kuntalaissa tarkoitettu, 1.1.2013 voimaan tullut yhteistoimintasopimus tarkoittaa sitä, että sopimuskuntien yhteistä edunvalvontaa organisoi isäntäkaupunki eli Keravan kaupunki. Tämän organisaation osana toimii liikelaitos, jonka avulla edunvalvontaa tehdään. 

Keravan kaupunginvaltuusto asettaa KUUMA-seutu-liikelaitoksen johtokunnan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta on jäsenkuntien yhteinen toimielin. Se toimii kuntalain mukaisesti Keravan kaupunginhallituksen alaisena.

Liikelaitoksen johtoryhmänä toimii KUUMA-seudun komissio. Komission jäseninä ovat KUUMA-seudun kuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä liikelaitoksen johtaja. Komissio johtaa KUUMA-seudun yhteistyön operatiivista toimintaa, jossa noudatetaan liikelaitoksen johtokunnan linjauksia. 

KUUMA-seudun yhteistyön kustannukset jaetaan jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella. Vuoden 2020 puheenjohtajakuntana toimii Tuusula. Varapuheenjohtajana puolestaan toimii Hyvinkään kaupunki.

KUUMA-seudun johtokunta

KUUMA-seutu-liikelaitoksen johtokunta johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. Sen tehtävä on johtaa ja valvoa liikelaitoksen toimintaa. KUUMA-seudun johtokunta käyttää päätösvaltaa talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisissa asioissa aina, kun asia ei kuulu kuntien valtuustoille.

Johtokunta tekee päätösehdotukset kunnille kuntien valtuustoissa käsiteltävistä asioista. Lisäksi se tekee sopimukset ja edustaa KUUMA-seudun kuntia ja edistää yhteistyötä jäsenkuntien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. 

KUUMA-seutu-liikelaitoksen johtokunnan muodostavat KUUMA-seudun kuntien valtuustojen ja kunnan-/kaupunginhallitusten puheenjohtajat. Lisäpaikkojen edustajia valitaan enintään neljä.

Vuoden 2021 kokouspöytäkirjat

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kokous 23.9.2021

KUUMA-seutu liikelaitoksen kokous 3.6.2021

KUUMA-seutu liikelaitoksen kokous 29.4.2021

KUUMA-seutu Johtokunnan kokous 17.3.2021

Vuoden 2020 kokouspöytäkirjat

Johtokunnan kokous 12.3.2020

Johtokunnan kokous 10.6.2020

Johtokunnan kokous 24.9.2020

Johtokunnan kokous 26.11.2020