Siirry sisältöön

6.3.2023

KUUMA-seudun hallitusohjelmatavoitteet: kasvukuntien näkökulma esiin

KUUMA-seudun yhteiset hallitusohjelmatavoitteet tulevalle hallituskaudelle 2023–2027 tuovat esille kasvavien kuntien näkökulmia, joilla on vaikutusta koko Suomen menestykseen.

KUUMA-seudun yhteenlaskettu asukasmäärä on yli 330 000. Seudun väkiluvun on ennustettu kasvavan vuoteen 2040 mennessä enemmän kuin Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien yhteensä.

KUUMA-seudun kuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet koostuvat viidestä päätavoitteesta:

 1. Kasvua tukeva valtionosuus- ja verotusjärjestelmä
 2. Liikenteen kärkihankkeet suunnittelusta toteutukseen asti
 3. Metropolipolitiikan jatkuvuus turvattava
 4. Ilmastopolitiikka: Hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa otettava kokonaisvaltainen ote eikä tulisi keskittyä pelkästään liikenteen toimenpiteisiin
 5. Eväitä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen

Alla poimintoja keinoista KUUMA-seudun päätavoitteiden saavuttamiseksi:

 • Valtionosuusjärjestelmää tulee uudistaa elinvoiman hiipumisen estämiseksi kasvavissa kunnissa.
 • KUUMA-alueen kriittinen infrastruktuuri ja huoltovarmuus on turvattava.
 • Tilaa vievä elinkeinotoiminta on mahdollistettava liikennehankkeita toteuttamalla.
 • Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) vahva kytkös tulee nostaa esiin.
 • Osaavan työvoiman saatavuus on tärkeää ja ulkomaisen työvoiman lupakäytäntöjä tulee selkiyttää.
 • KUUMA-seutu vastustaa mahdollisia ruuhkamaksuja ja ympäristövyöhykkeitä.
 • Valtion tulee tukea kuntia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen haasteiden ratkomisessa.

KUUMA-seudulle muuttaa osaajia, nuoria aikuisia ja lapsiperheitä. KUUMA-seudun väestön ikärakenne on selvästi nuorempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2021 alle 15-vuotiaiden väestöosuus oli KUUMA-seudulla 17,4 prosenttia, kun se koko maassa oli 15,4 prosenttia (Tilastokeskus). Myös 65 vuotta täyttäneiden osuus oli selvästi matalampi kuin Suomessa keskimäärin. KUUMA-seudulla työttömien osuus työvoimasta oli selvästi matalampi kuin pääkaupunkiseudulla ja koko maassa keskimäärin (2022, TEM).

KUUMA-kunnat haluavat hallitusohjelmatavoitteissaan tuoda erityisesti kasvukuntien näkökulman esiin. Kasvavat ja lapsiperhepainotteiset kunnat eivät saa jäädä epätasa-arvoiseen asemaan sote-uudistuksen myötä. Valtio on luvannut, että sote-uudistuksen yhteydessä tämä ongelma korjataan valtionosuusjärjestelmään tehtävillä muutoksilla. KUUMA-seutu peräänkuuluttaa valtiolta toimia tilanteen korjaamiseksi. Kuntien on voitava jatkossakin tarjota lapsiperheille kattavasti palveluja.

Lue KUUMA-seudun hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan KUUMA-seudun verkkosivuilta(siirryt toiseen palveluun) (pdf)

Lue myös KUUMA-seudun tiedote(siirryt toiseen palveluun) kasvukuntien tarpeista valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa (www.kuuma.fi)

Lisätietoja:

KUUMA-kuntajohtajaryhmän puheenjohtaja
Kirkkonummen vt. kunnanjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen(at)kirkkonummi.fi

KUUMA-seutu liikelaitos
yhteistyöjohtaja Tarmo Aarnio
tarmo.aarnio(at)kuuma.fi

Muut tiedotteet