Siirry sisältöön

Seutuyhteistyö

KUUMA-seutuyhteistyön tavoitteena on paitsi valvoa alueen etua päätöksenteossa myös vahvistaa alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa.

Maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö: yhteistyön kulmakivet

KUUMA-seutu valvoo jäsenkuntiensa etua maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja ympäristöön liittyen ja toimii kiinteänä osana voimakkaasti kasvavaa Helsingin seutua. KUUMA-seutu osallistuu aktiivisesti kuntarajat ylittävään yhteistyöhön ja yhteisten suunnitelmien valmisteluun. Seutu pyrkii myös vaikuttamaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) koskeviin valtakunnallisiin linjauksiin muun muassa yhteisten lausuntojen ja kannanottojen muodossa. Yhteisellä edunvalvonnalla on suuri merkitys KUUMA-seudun elinvoimaisuudelle ja vetovoimalle.

Jatkuvan vuoropuhelun ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla ja yhdyskuntarakenteeltaan monimuotoisella KUUMA-seudulla on erittäin tärkeää, jotta yhteisten ratkaisujen kehittäminen olisi mahdollista. Maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä käsitellään KUUMA-kuntien yhteisissä työryhmissä, joiden kautta välittyvä asiantuntijatuki täydentää osaltaan kuntien omia resursseja.