Siirry sisältöön

Elinkeinoelämä ja kilpailukyky

KUUMA-seudun pitää säilyä jatkossakin elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä alueena, joka houkuttelee investoimaan. Siksi KUUMA-seudun kuntien ääntä on tärkeä tuoda esille elinkeinopolitiikassa. Tästä huolehtii KUUMA-seudun kilpailukyky- ja elinvoimatyöryhmä.

Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä (KIKY)

Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä kehittää kuntien välistä elinkeinoyhteistyötä sekä ohjaa kehittämishankkeiden toteutusta. Lisäksi ryhmä seuraa muiden seudullisten toimijoiden hankkeita sekä arvioi, voidaanko niillä tukea KUUMA-seudun kehittämistavoitteita.

KIKY-ryhmän tavoitteena on 

  • vahvistaa kuntien välistä yhteistyötä elinkeinoasioissa
  • edistää alueen kilpailukykyä Uudellamaalla ja Suomessa 
  • lisätä innovaatioita ja investointeja talouden kehittämiseksi
  • tukea toimintaympäristön ja verkostojen uusiutumista ja dynamiikkaa.

Ryhmä seuraa ja osallistuu aktiivisesti elinkeinopolitiikkaan liittyvään edunvalvontaan. Lisäksi ryhmä valmistelee seudun kannanottoja ja lausuntoja. 

KIKY-ryhmä koostuu KUUMA-seudun kuntien elinkeinojohtajista. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, mutta tarvittaessa myös useammin.

Hankkeilla kehitetään alueen elinvoimaisuutta

KUUMA-seutu-liikelaitoksen hanketoiminta on kehittämistyötä, joka rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla sekä ulkopuolisella rahoituksella. Hanketoiminnasta vastaavat KUUMA-seudun työryhmät.

Hanketoimintaan ja projekteihin on vuonna 2022 varattu yhteensä 92 500 euroa.

Kaikki seudulliset rahoitushakemukset esitellään KUUMA-seudun komissiossa ennen rahoituksen hakemista. Seuraavan vuoden hankkeet vahvistetaan kuluvan vuoden syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

WIMMA-hanke

Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmän ohjauksessa on käynnissä kuntien ja TechVillan yhteinen We Master the IoT eli WIMMA-hanke.

Hankkeen tavoitteena on 

  1. tukea pk-yritysten digitalisoitumista 
  2. vahvistaa alueen markkinointia ja tunnettuutta Helsinki Ring of Industry -brändin puitteissa niin kansainvälisten kuin kotimaisten yritysten silmissä.

PK-yritysten digitalisoitumista edistetään tarjoamalla yrityksille kehittämissuunnitelma. Sen avulla digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen liiketoiminnassa on mahdollisimman helppoa.

KUUMA-seudun, eli tässä tapauksessa Helsinki Ring of Industryn, kiinnostavuutta lisätään kehittämällä markkinointia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Pääkaupunkiseudun kehyskuntiin on keskittynyt vahva teollisuuden ja teknologian osaaminen, jonka tekeminen tunnetuksi edistää investointeja.  

Hankkeessa KIKY-ryhmän vastuulla on markkinoinnin kehittäminen. Projektia varten on muodostettu erillinen markkinointitiimi, jonka puheenjohtajan toimii yhteistyöjohtaja Antti Kuusela.

KIKY ohjasi seudun yhteisen osaston valmistelua Tuusulan vuoden 2020 asuntomessuilla. Samalla se arvioi edellytyksiä ja tarvetta asumisen markkinoinnin pitkäjänteisemmälle yhteistyölle.

Ryhmä ohjasi seudun valmistautumista (3. kerta) Münchenissä järjestettäville kansainvälisille kiinteistömessuille (EXPO REAL 2020). Vuonna 2022 KUUMA-seutu osallistui Hannover Messe -tapahtumaan.

Kolme vuotta kestävää WIMMA-hanketta rahoittavat Uudenmaan liiton kautta Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR ja jäsenkunnat. Hankkeen kokonaiskustannukset KUUMA-seudulle ovat
145 150 euroa.

Hankkeelle  on myönnetty rahoitusta EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta. Hankerahoituksesta yli 66 % tulee EU:sta ja noin 29 % KUUMA-seudun kunnilta. Loput rahoituksesta tulee Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarilta ja Hyvinkään kaupungilta.

Hankkeen edistymisestä raportoidaan säännöllisesti kilpailukyky-ja elinvoimaryhmälle, KUUMA-seudun komissiolle ja -johtokunnalle. WIMMA-hankkeen vastuullisena toimijana on Teknologiakeskus TechVilla Oy.

KUUMA-seudun yritystontit ja toimitilat löydät seuraavista linkeistä: