Siirry sisältöön

Asuminen ja ympäristö

KUUMA-seudun asuntoryhmä edistää KUUMA-kuntien kilpailukykyä ja edunvalvontaa.

Asuntoryhmä

KUUMA-seudun asuntoryhmä edistää KUUMA-seudun kuntien kilpailukykyä ja edunvalvontaa.

Sen tärkeimpiä tehtäviä on

  • kehittää asuntoasioita
  • reagoida toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksiin 
  • ylläpitää seutujen välistä vuorovaikutusta 
  • edistää KUUMA-seudun näkyvyyttä.

Seudun asukkaiden arjessa ryhmä näkyy esimerkiksi silloin, kun kehitetään uudenlaisia asumisen konsepteja. Myös Keusotesta aiheutuvat asumismuutokset ovat asuntoryhmän vastuulla. Lisäksi ryhmä toimii KUUMA-seudun kuntien yhteisenä asuntoasioiden resurssiapuna.

Asuntoryhmä tuo vastapainoa pääkaupunkiseudun omalle työlle. Se toimii ohjausryhmänä Helsingin seudun ASO-yhteistyössä ja sopimusseurannassa KUUMA-seudun kuntien asumisneuvojien verkostolle.

KUUMA-seutu oli mukana Tuusulan asuntomessuilla vuonna 2020. Tutustu Elämä on grillijuhla -sivustoon täällä.

Asiantuntijat huolehtivat seudun asuntoasioista

Asuntoryhmä koostuu asumisen asiantuntijoista. Toiminnassa ovat lisäksi mukana Uudenmaan liiton ja Kuntaliiton edustajat sekä säännöllisesti vaihtuvat alan asiantuntijat.

Yhtenäinen asiantuntijaryhmä määrittelee asumisen painopisteet ja tiedottaa niistä esimerkiksi ympäristöministeriölle.

Ryhmä seuraa tiiviisti maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksiin (MAL) liittyviä neuvotteluita ja osallistuu niihin KUUMA-seudun edustajana. Ryhmän tehtävänä on myös valmistella KUUMA-seudun kuntien yhteiset lausunnot ja lausuntopohjat. 

Ilmastoryhmä

Ilmastoryhmä edistää KUUMA-seudun vihreitä arvoja ja toimia ilmaston hyväksi. Sen vastuulla on seurata seurata ilmasto-ohjelman toteutumista ja raportoida sen edistymisestä sekä jakaa hyviä käytäntöjä.

Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa ryhmä käsittelee ajankohtaisia ilmastoasioita ja KUUMA-seudulla toteutuneita hyviä esimerkkejä. 

Ilmastoryhmän valmistelema uusi KUUMA-seudun ilmasto-ohjelma hyväksyttiin KUUMA-johtokunnassa 10.6.2020. Tutustu ilmasto-ohjelmaan täällä.

Yhteistyöllä merkittävä rooli ilmastoasioiden edistämisessä

Ilmastoryhmän tavoitteena on vahvistaa KUUMA-seudun mainetta ja uskottavuutta alueena, joka tekee asioita ilmaston hyväksi. Ilmastoryhmä seuraa ilmasto-ohjelman toteutumista ja jakaa hyviä käytäntöjä ja raportoi edistymisestä. Ryhmässä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia ajankohtaisista ilmastoasioista ja hyvistä toimintatavoista.

Ryhmä toimii aktiivisesti Uudenmaan liiton Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan edistämisessä ja metropolialueen hiilineutraaliustyössä taloutta ja työllisyyttä vahvistavalla tavalla. KUUMA-ilmastoryhmä tukee kuntien mahdollisuutta osallistua toteutukseen ja edistää kuntien yhteisiä hankkeita.

Yritysten ilmastokumppanuuden lisääminen

Ilmastokumppanit-verkosto on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat olla mukana tukemassa kunnan hiilineutraaliustavoitetta. 

Ilmastokumppanit-verkoston tavoitteena on

  • luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • viestiä tuloksista aktiivisesti ja näkyvästi
  • jakaa osaamista parhaista käytännöistä

Verkosto toimii muun muassa Helsingissä, Raumalla ja Joensuussa.

Päiväkotien ja koulujen ekotukiverkoston toiminta

Eko-tukihenkilöt edistävät kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristöteemoja osana opetusta ja kiinteistöjen hoitoa. Kuntien verkostossa on nyt noin 160 ekotukihenkilöä.

Tavoitteena on tarjota kiinnostuneille kunnille yhteistyö- ja verkostotukimahdollisuuksia, kun  KUUMA-seudun rahoitus loppuu.

Energianeuvontayhteistyön kehittäminen

Yhteistyön tavoitteena on selvittää, onko KUUMA-seudulla mahdollisuuksia jatkaa asukkaille järjestettäviä energiailtoja. Aikaisemmin niitä on järjestetty KUUMA-seudun yhteistyönä noin viisi kertaa vuodessa.

Toiveena on lisäksi järjestää kunnittain energianeuvontaa, jollaista tällä hetkellä toteuttaa Hyvinkään kaupunki. Neuvonta on suunnattu ennen kaikkea uudis- ja korjausrakentajille.