Siirry sisältöön

Asuminen ja ympäristö

KUUMA-seudun asuntoryhmä edistää KUUMA-kuntien kilpailukykyä ja edunvalvontaa.

Asuntoryhmä

KUUMA-asuntoryhmä osallistuu KUUMA-kuntien kilpailukyvyn vahvistamiseen ja yhteiseen edunvalvontaan KUUMA-johtokunnan ja -komission linjausten mukaisesti. Tämä tapahtuu seudullisen vuorovaikutuksen, asuntoasioiden kehittämisen ja ajankohtaisten asioiden seurannan muodossa. Asuntoryhmän kokouksissa ovat kutsuttuina Uudenmaan liiton ja Kuntaliiton edustajat sekä säännöllisesti alan asiantuntijoita alustamassa keskustelua.

Asuntoryhmä seuraa asumisen tilannekuvaa KUUMA-seudulla ja käy keskustelua muiden asumisen sidosryhmien kanssa. Seurattavia asioita ovat muun muassa asuntotuotannon määrä ja laatu, asuntojen hallinta- ja rahoitusmuodot sekä asunnottomuuden poistamiseksi tehtävien kehittämistoimien eteneminen.

Asuntoryhmä toimii KUUMA-kuntien yhteisenä asuntoasioiden resurssiapuna. Ryhmä edistää seudun näkyvyyttä suhteessa eri sidosryhmiin ja asiantuntijaryhmiin. Ryhmä reagoi ketterästi toimintaympäristön muutoksiin, esimerkiksi hyvinvointialueiden toimintojen mahdollisiin vaikutuksiin kuntien asumisen asioihin. Ryhmä esiintyy yhtenä ja yhtenäisenä asiantuntijaryhmänä ja tuo omia painotuksiaan esille esimerkiksi ympäristöministeriön suuntaan.

Asuntoryhmän vuoden 2024 tavoitteita

Vuonna 2024 asuntoryhmän toiminnassa korostuu erityisesti asuntotuotannon monipuolisuus, laadullinen näkökulma ja huoneistotyyppijakaumien ohjaus yksipuolisen asuntotuotannon ehkäisemiseksi sekä asumisen välimuodon mallien kehittämisen edistäminen. Asuntoryhmä seuraa hallitusohjelman toteutumista ja valmistelee jäsenkunnilta pyydettyjä lausuntoja asumiseen liittyvistä lakiluonnoksista.

Vuonna 2024 asuntoryhmä kohdistaa lisäksi huomionsa asuntotuotannon ohjauksen käytäntöjen yhtenäistämiseen ja alueellisen eriytymiskehityksen torjumiseen KUUMA-kunnissa. Asuntoryhmä pyrkii ratkaisemaan yhteisiä kehittämishaasteita KUUMA-kuntien asuntopoliittisten ohjelmien toimeenpanosta, sosiaalisesta asuntotuotannosta sekä seudun väestökehityksestä.

Ilmastoryhmä

Ilmastoryhmän tavoitteena on vahvistaa KUUMA-seudun mainetta ja uskottavuutta alueena, joka tekee asioita ilmaston hyväksi. Ilmastoryhmä seuraa ilmasto-ohjelman toteutumista ja jakaa hyviä käytäntöjä sekä raportoi edistymisestä. Ryhmässä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia ajankohtaisista ilmastoasioista ja hyvistä toimintatavoista niin ryhmän kokouksissa kuin myös KUUMA-seudun MAL-asiantuntijoiden kanssa. Ilmastoryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Ryhmä toimii aktiivisesti Uudenmaan liiton Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartan ja Uudenmaan kiertotalouslaakso hankkeen edistämisessä sekä metropolialueen hiilineutraaliustyössä taloutta ja työllisyyttä vahvistavalla tavalla. KUUMA-ilmastoryhmä tukee kuntien mahdollisuutta osallistua ilmastotyön toteutukseen ja edistää kuntien yhteisiä hankkeita.

Lisäksi ryhmä käsittelee ja edistää vuoden 2023 aikana seuraavia asioita:

  • kuntien energianeuvontaa
  • ilmastomuutokseen sopeutumista
  • kuntien hiilinieluja

Tutustu ilmasto-ohjelmaan täällä.

Yhteistyöllä merkittävä rooli ilmastoasioiden edistämisessä

Ilmastoryhmän tavoitteena on vahvistaa KUUMA-seudun mainetta ja uskottavuutta alueena, joka tekee asioita ilmaston hyväksi. Ilmastoryhmä seuraa ilmasto-ohjelman toteutumista ja jakaa hyviä käytäntöjä ja raportoi edistymisestä. Ryhmässä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia ajankohtaisista ilmastoasioista ja hyvistä toimintatavoista.

Ryhmä toimii aktiivisesti Uudenmaan liiton Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan(siirryt toiseen palveluun) edistämisessä ja metropolialueen hiilineutraaliustyössä taloutta ja työllisyyttä vahvistavalla tavalla. KUUMA-ilmastoryhmä tukee kuntien mahdollisuutta osallistua toteutukseen ja edistää kuntien yhteisiä hankkeita.

Päiväkotien ja koulujen ekotukiverkoston toiminta

Eko-tukihenkilöt(siirryt toiseen palveluun) edistävät kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristöteemoja osana opetusta ja kiinteistöjen hoitoa.