Siirry sisältöön

Organisaatio

Kuuma-seudun yhteistyö on järjestetty liikelaitosmuodossa. KUUMA-seutu-liikelaitoksen kautta seudun jäsenkunnat tekevät yhteistyötä alueensa hyväksi.

Miten KUUMA-seutu toimii?

KUUMA-seutuun kuuluu 10 kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Yhteistyön suuntaviivat pohjautuvat joka vuosi päivitettyyn toimintasuunnitelmaan. 

Kukin jäsenkunta toimii vuorollaan KUUMA-seudun puheenjohtajana. Vuonna 2022 puheenjohtajakuntana toimii Kerava. KUUMA-seudun puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain sen järjestyksen mukaan, joka on kirjattu KUUMA-seudun yhteistyösopimukseen. Vuonna 2023 puheenjohtajana toimii Kirkkonummi.

KUUMA-seudun toimielimet ja niiden tehtävät

KUUMA-johtokunta on KUUMA-jäsenkuntien yhteinen toimielin. Sen tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä seuraavissa asioissa: 

  • alueen kilpailukyky 
  • alueen elinvoimaisuus
  • alueen edunvalvonta

Johtokunnan jäseninä ovat jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä enintään neljä lisäjäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kuntajohtajat. Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja eli yhteistyöjohtaja.

KUUMA-seutu-liikelaitoksen johtoryhmänä toimii KUUMA-komissio. Komissio johtaa KUUMA-seudun yhteistyön operatiivista toimintaa liikelaitoksen johtokunnan linjausten mukaan.

KUUMA-komission jäseniä ovat KUUMA-seudun kuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä yhteistyöjohtaja.

KUUMA-seudun työryhmät 2022

Vuonna 2022 kuusi työryhmää työskentelee tiiviisti KUUMA-seudun edunvalvontaan ja kilpailukykyyn liittyvien asioiden puolesta. Yhteydenpito työryhmien ulkopuolella on myös tiivistä esiin nousevien yhteisten tarpeiden myötä.

Työryhmät ovat seuraavat:

  • Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä (KIKY)
  • Kaavoitusryhmä
  • Asuntoryhmä
  • Liikenneryhmä
  • Ilmastoryhmä
  • Nuorten KUUMA-seutu