Siirry sisältöön

Organisaatio

KUUMA-seudun yhteistyö on järjestetty liikelaitosmuodossa. KUUMA-seutu-liikelaitoksen kautta seudun jäsenkunnat tekevät yhteistyötä alueensa hyväksi.
Kirkkonummen vesitorni etualalla mäntyjä

KUUMA-seudun jäsenkunnat

KUUMA-seutuun kuuluu 10 kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Yhteistyön suuntaviivat pohjautuvat joka vuosi päivitettävään toimintasuunnitelmaan.

Kukin jäsenkunta toimii vuorollaan KUUMA-seudun puheenjohtajana. Vuonna 2024 puheenjohtajuuden jakavat Mäntsälä ja Pornainen. KUUMA-seudun puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain sen järjestyksen mukaan, joka on kirjattu KUUMA-seudun yhteistyösopimukseen. Vuonna 2025 puheenjohtajuus siirtyy Sipoon kunnalle.

KUUMA-seudun johtokunta

KUUMA-johtokunta on KUUMA-jäsenkuntien yhteinen toimielin. Sen tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä seuraavissa asioissa: 

 • alueen kilpailukyky 
 • alueen elinvoimaisuus
 • alueen edunvalvonta

Johtokunnan jäseninä ovat jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä enintään neljä lisäjäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kuntajohtajat. Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja eli yhteistyöjohtaja.

KUUMA-johtokunnan jäsenet:

KUUMA-seudun johtoryhmä

KUUMA-seutu-liikelaitoksen johtoryhmänä toimii KUUMA-komissio. Komissio johtaa KUUMA-seudun yhteistyön operatiivista toimintaa liikelaitoksen johtokunnan linjausten mukaan. KUUMA-komission jäseniä ovat KUUMA-seudun kuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä yhteistyöjohtaja.

KUUMA-komission jäsenet:

 • Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen
 • Järvenpään kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen
 • Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu
 • Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas
 • Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila
 • Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä
 • Pornaisten kunnanjohtaja Antti Kuusela
 • Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas
 • Tuusulan vt. kansliapäällikkö Markku Vehmas
 • Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola
 • KUUMA-seutu liikelaitoksen yhteistyöjohtaja Tarmo Aarnio

KUUMA-seudun työryhmät 2024

Vuonna 2024 viisi työryhmää työskentelee tiiviisti KUUMA-seudun edunvalvontaan ja kilpailukykyyn liittyvien asioiden puolesta. Yhteydenpito työryhmien ulkopuolella on myös tiivistä esiin nousevien yhteisten tarpeiden myötä.

Työryhmät ovat seuraavat:

 • Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä (KIKY)
 • Kaavoitusryhmä
 • Asuntoryhmä
 • Liikenneryhmä
 • Ilmastoryhmä