Siirry sisältöön

29.5.2023

Uuden yhteistyöjohtajan KUUMAa pohdintaa

Yhteistyöjohtaja Tarmo Aarnion kasvokuva
Yhteistyöjohtaja Tarmo Aarnio

Aloitin uudessa tehtävässäni parisen viikkoa sitten eli 15.5.2023. Ajankohta on erinomainen; pääsee hyvin sisään toimiston tietolähteisiin sekä käytännön asioihin ennen kesälomakauden alkua. Lisäksi ehtii tavata yhteistyökumppaneita, joista osa on tuttuja jo aikaisemmalta työuralta. Hyvä niin, koska syksyllä alkaa monen KUUMA-kuntiinkin vaikuttavan asian valmistelu tai päätöksenteko, joihin meidän tulee reagoida.

Valtakunnan hallitusohjelmaneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja valmista on luvattu noin juhannukseen mennessä. Hallitusohjelmaan sisältyvät mahdolliset julkisen talouden sopeuttamistoimet tulevat koskettamaan myös peruskuntia sekä tuoreita hyvinvointialueita. Yhtenä vipuvartena on tulevalla vaalikaudella toteutettava kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, jossa aikaisemman kokemuksen perusteella on sekä voittajia että häviäjiä – tai ainakin vähemmän tai enemmän hävittävää. KUUMA-seutu onkin omissa viesteissään hallitusneuvottelijoille korostanut kasvua tukevan valtionosuusjärjestelmän välttämättömyyttä seutumme elinvoimaisuuden turvaamisessa.

Hyvinvointialueiden toiminnan toivottavasti vakiinnuttua kuntia odottaa jo seuraava uudistus vuoden 2025 alusta, kun työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Uudistuksen myötä kunnat saavat mm. nykyisten TE-toimistojen palvelujen järjestämisvastuun. Mikäli kunnan työvoiman määrä jää alle 20 000 henkilön, sen on muodostettava näiden palvelujen järjestämiseksi yhteistoiminta-alue yhden tai useamman kunnan kanssa. Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta lokakuun 2023 loppuun mennessä. Samaan määräaikaan mennessä kuntien on laadittava myös työvoimapalvelujen järjestämisestä suunnitelma, jossa tulee kuvata palvelujen järjestämisen ja tuottamisen mallit, käytettävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, asiointipisteiden sijoittuminen sekä työperäisen maahanmuuton edistäminen ja rakennemuutoksiin varautuminen. Eikä sovi unohtaa tukitoimintojen järjestämistä tai yhdyspintoja hyvinvointialueelle ja koulutuksen järjestäjiin. Siinäpä askaretta kerrakseen, sanoisin.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa (MAL 2023) on edetty lausuntovaiheeseen kuluneen kevään aikana. Suunnitelmaa on valmisteltu aikana, jota ovat leimanneet useat yhteiskunnalliset muutokset. Koronapandemian myötä etätyö on yleistynyt ja joukkoliikenteen matkustajamäärät laskeneet. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut olennaisesti paitsi turvallisuusympäristöä, niin myös maailmantalouden asetelmia. Inflaatio on noussut historiallisen korkealle ja julkinen talous on muutoinkin merkittävien haasteiden edessä. Ilmastonmuutos ja sitä hidastavat toimenpiteet koskettavat sekä kuntia että niiden asukkaita.

MAL-suunnitelmassa luodaan kuvaa, miten Helsingin seutu valmistautuu voimakkaaseen väestön ja työpaikkamäärien kasvuun tulevina vuosikymmeninä. Visiona on, että Helsingin seutu on vuonna 2040 Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue. Myös KUUMA-seutu on mukana voimakkaan kasvun haasteessa osallistuen kestävän tulevaisuuden ja toimivan arjen luomiseen yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja valtiovallan kanssa.

Suunnitelmaluonnokseen on mahdollista tutustua HSL:n verkkosivuilla www.hsl.fi/mal(siirryt toiseen palveluun). KUUMA-seutu antoi yhteisen lausunnon MAL-suunnitelmaluonnoksesta 17.5.2023. MAL-suunnittelun seuraava virstanpylväs saavutetaan syksyllä, kun varsinainen MAL 2023 -suunnitelma valmistuu ja viedään poliittiseen hyväksymiskäsittelyyn. MAL-suunnitelma toimii sitten pohjana kuntien ja valtion väliselle MAL-sopimukselle, jota koskevat neuvottelut käynnistyvät syksyllä.

Näillä askelmerkeillä alkaa oma KUUMA-polkuni – toivottavasti kohtaamme toisemme sillä useasti!

Tarmo Aarnio

Yhteistyöjohtaja
KUUMA-seutu liikelaitos

Muut tiedotteet