Siirry sisältöön

5.11.2021

KUUMA-seutu mukana luomassa yhteistä kuvaa alueen elinvoiman haasteista ja mahdollisuuksista

Sitran vuorovaikutteisen toimintamallin avulla pyritään tunnistamaan alueelle tyypillisiä osaamisen ja yhteistyön tarpeita. Työtä KUUMA-seudulla koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Toimintamalli perustuu Sitran Alueiden osaamisen aika -hankkeeseen. Toimintamallin mukaisesti vuoden 2022 alkupuolella toteutetaan kolme tilannekuvafoorumia. Tilannekuvafoorumeissa osallistujat syventyvät yritysten toimintaedellytyksiin, alueen kehittämistyöhön ja väestökehitykseen. Tilaisuuksiin osallistuvat päättäjien lisäksi keskeisten yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden päättävän tason henkilöitä.

Tilannekuvafoorumeiden keskusteluja varten tarvitaan tietoa. Sitra toteuttaa alueen yrityksille suunnatun kyselyn, jossa haastattelemalla kartoitetaan yritysten näkemyksiä mm. oppilaitosyhteistyöstä ja osaamisen uudistamisen tarpeista. Kyselyn tekee Taloustutkimus. Tilannekuvafoorumeiden käyttöön tuotetaan myös kattava ja visuaalinen kuvaus hankkeista, joka tuo näkyväksi kehittämistyön yhtymäkohtia. Foorumit saavat Sitralta myös tilastotietoa alueen osaamisesta ja väestökehityksestä.

Toimintamalli tuo alueen toimijat yhteen ja auttaa tunnistamaan Keski-Uudenmaan alueelle tyypillisiä osaamisen ja yhteistyön tarpeita. Yhdessä keskustellen opitaan ymmärtämään eri näkökulmia sekä löytämään kestävää tulevaisuutta mahdollistavia yhteistyötapoja, joilla vaikuttaa alueen elinvoimaan. Tilannekuvafoorumeiden erilaisissa työpajoissa kysytään mm. miten yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö toimii tai miltä alueen kehittäminen ja alueen osaajatilanne tällä hetkellä näyttää.

Lisätietoja:
Antti Kuusela
yhteistyöjohtaja
KUUMA-seutu liikelaitos
antti.kuusela(at)kuuma.fi

Henna Hyytiä
Ennakointipäällikkö
Yritys- ja elinvoimapalvelut
Keuda
henna.hyytia(at)keuda.fi

Lisätietoja toimintamallista(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja Keudan tiedotteesta(siirryt toiseen palveluun)

Muut tiedotteet