Siirry sisältöön

7.6.2022

KUUMA-seudun yhteistyön 20-vuotisjuhlaa vietettiin 2.6.2022

Tänä vuonna KUUMA-yhteistyötä on tehty jo 20 vuotta ja sen kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari Keuda-talossa Keravalla.

KUUMA-johtokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen aloitti seminaarin toivottamalla vieraat tervetulleeksi. Karjalainen kertoi lyhyesti Keravan kaupunkistrategiasta ja totesi myös, että kuntien välisessä yhteistyössä poliitikkojen sitouttaminen on hyvin tärkeää ja siinä on onnistuttu.

Kaupunkineuvos Erkki Kukkonen kertasi puheessaan KUUMA-yhteistyön alkuaikoja. Hän oli käynnistämässä yhteistyötä ja hän toi esille mielenkiintoisia yksityiskohtia ja taustaa yhteistyöstä kuulijoille. 20 vuotta sitten elinkeinoelämä alkoi patistamaan kuntia yhteistyöhön. Yhteistä seudullista Keski-Uudenmaan toimintastrategiaa laadittiin vuonna 2000 ja sen myötä todettiin, että kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan. Kesällä 2001 pidettiin kuntien tapaaminen, jossa sovittiin kuntayhteistyön kehittämisestä. Sovittiin esiselvityksen tekemisestä, jonka avulla päätetään voisiko kunnille laatia yhteistä seudullista strategiaa. Tämä selvitys tehtiin mm. haastattelemalla luottamushenkilöitä analysoimalla kuntien toimintasuunnitelmia. Esiselvityksen teki HAUSin kehitysjohtaja Timo Ojala. KUUMA-kumppanuus päätettiin aloittaa esiselvityksen pohjalta. Ojala keksi myös KUUMAn nimen. KUUMA kuvasi hänen mukaansa hyvin keskiuusmaalaista yhteistyötä.

Kukkonen kertoi, että poliittinen yhteistyö vakiintui nopeasti toiminnan valmistelun aikana. KUUMAn päätöksentekoelinten nimet oli lainattu EU:n toimielimiltä. ”Mukana oli siis hieman huumoria”, totesi Kukkonen. KUUMA-seutu liikelaitos on Keravan kaupungin alaisuudessa, koska liikelaitoksen perustamisvuonna puheenjohtajakuntana toimi Kerava. Helsingin seudun 14 kunnan välinen yhteistyö käynnistettiin vuonna 2005 KUUMAn aloitteesta. KUUMA saavutti jo ensimmäisinä vuosinaan tunnetun ja tunnustetun aseman toimivana yhteistyöelimenä.

Hyvinkään entinen kaupunginjohtaja Jyrki Mattila keskittyi puheessaan KUUMA-seutuun osana Helsingin seutua. Hän totesi, että seudun konkreettisemmaksi yhteistyömuodoksi on vakiintunut yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus ja siihen liittyvä maankäytön MAL-suunnitelma. Kuntien kehityksen kannalta on tärkeää, että mm. valtakunnan pääliikenneyhteydet toimivat sujuvasti. Juuri valmistuneiden MAL-selvitysten perusteella voidaan Mattilan mukaan helposti todeta, että 15 vuotta jatkunut MAL-suunnittelu ja sopimuskäytäntö on eri sopijaosapuolten taholta toimiva menettelytapa ja sitä on syytä jatkaa ja kehittää edelleen. Puheensa Jyrki Mattila päätti toteamalla, että KUUMA on yhteisen elinvoiman ja hyvän tuottaja ei vain sen kuluttaja.

KUUMA-johtokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen puhumassa yleisölle
KUUMA-johtokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen
Kaupunkineuvos Erkki Kukkonen puhumassa yleisölle
Kaupunkineuvos Erkki Kukkonen
”Näin eläkevaarina voi jälkeenpäin todeta, että ilman virkamiesvalmistelua, ilman esityslistaa, ilman yhteisiä kokoontumisia ja ilman päätöksiä ei meille olisi kertynyt sitä luottamuspääomaa, jota tarvitaan sopimusten tekemiseen ja sitoutumiseen niiden toteuttamiseksi”, totesi Jyrki Mattila puheessaan 2.6.2022.
Kuntaministeri Sirpa Paatero puhumassa yleisölle
Kuntaministeri Sirpa Paatero

Kuntaministeri Sirpa Paatero toi juhlaväelle valtiovallan tervehdyksen. Hän kiitti kaikkia yhteistyöstä ja totesi, että monet kunnat voisivat ottaa yhteistyön mallia KUUMA-seudusta. Ministeri kehui KUUMA-yhteistyötä tekeviä viisaiksi ja ennakkoluulottomiksi. Hän myös puhui tulevaisuuden kunnista. Kunnista tulee löytyä jatkossakin kykyä ja halua kehittää omaa toimintaansa. Kuntien tulee olla riittävän vahvoja kyetäkseen tulevaisuudessakin kehittämään asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

Teknologiakeskus Techvilla Oy:n väliaikainen toimitusjohtaja Mikko Koskela kertoi vuosien varrella toteutetuista hankkeista ja niiden vaikutuksista alueen yritystoimintaan. Hanketoiminta jatkuu edelleen ja yhden uuden hankkeen rahoitushakemus on tekeillä.

Va. toimitusjohtaja Mikko Koskela, Teknologiakeskus Techvilla Oy

Kehitysjohtaja Janne Antikainen MDI:stä tarkasteli KUUMA-yhteistyötä ulkopuolisen silmin. Hän totesi, että KUUMAsta on tullut vertainen kumppani ja vastapaino Helsingin seudulla. Aktiivinen vuoropuhelu eri tahojen kesken on ollut tärkeää tiedon, näkemysten ja kokemusten vaihtamiselle. Hän kokosi tulevien vuosien yhteen ja erilleen vetäviä voimia ja painotti yhteistä tahtoa, jota löytyy edelleen. Antikainen totesi, että nykyinen toiminnan organisoituminen ja resurssit ovat toimivia. Yhteinen näkyminen ulospäin vaatii enemmän töitä. Antikaisen sanoin KUUMA on ”piilossa oleva suuruus”.

”On makeeta olla täällä fiilistelemässä tätä luottamuspääomaa, jota on laitettu vuosien varrella pankkiin,” Janne Antikainen mainitsi puheessaan.

Seminaarin päätteeksi yhteistyöjohtaja Antti Kuusela kertasi lyhyesti KUUMA-yhteistyön tavoitteita tuleville vuosille. Kuuselan puheen jälkeen juhlayleisölle esiteltiin KUUMA-seudun markkinointivideo, jonka on toteuttanut Dirty Agency.

Seminaari ei ollut pelkkiä puheita, vaan juhlaväki sai kuulla puheiden välissä Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston opiskelija Samuel Saarikiven tulkintoja flyygelillä Sibeliuksen ja Rahmaninovin teoksista. Seminaari päättyi Keuda-talon keittiön valmistamaan herkulliseen buffetillalliseen. Musiikkiopiston opiskelija Anna Varonen viihdytti vieraita sähköpianolla illallisen aikana.

Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela puhumassa yleisölle
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela
Buffetillallinen päätti seminaarin.
Kahvitarjoilussa oli punajuuri- ja lohileipiä.

Taustaa:

Keski-Uudenmaan kunnat aloittivat aiempaa laajemman yhteistyön vuonna 2002. Näihin kuntiin kuuluivat Tuusula, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä sekä Nurmijärvi. Pornainen liittyi KUUMA-seutuun vuonna 2005. Sipoo, Kirkkonummi, Vihti ja Hyvinkää liittyivät mukaan yhteistyöhön vuonna 2011. Kuntien yhteistyön tavoitteena on vahvistaa seudun edunvalvonta-asemaa, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Tänä vuonna KUUMA-yhteistyötä on tehty jo 20 vuotta ja sen kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari 2.6.2022 Keravalla.

Pääkaupunkiseudun ympärillä oleva alue muodostaa KUUMA-seudun. Se on vetovoimainen ja aktiivinen 330 000 asukkaan alue Uudellamaalla. KUUMA-seudun kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Uutisen kuvat: Jukka Nissinen, Symboli Advertising Oy

Muut tiedotteet