Siirry sisältöön

9.10.2020

330 000 asukkaan KUUMA-seudun kuntajohtajat: sote-uudistuksen rahoitusmallia tulisi muuttaa

Sote-uudistukseen esitetyn rahoitusmallin mukaan Uudellemaalle syntyvien maakuntien tulisi selviytyä nykyistä huomattavasti pienemmällä rahoituksella kuin tällä hetkellä. Esitys aiheuttaisi KUUMA-alueelle yhteensä noin 61 miljoonan euron leikkaukset verrattuna nykytilanteeseen. Leikkausta ei voi perustella nykyisellä palvelutasolla tai tuotannon tehottomuudella eikä uudistus tuo alueelle vastaavia uusia tehostamismahdollisuuksia. On varma, että rahoitus johtaisi perusteettomiin palvelutason leikkauksiin.

Suurin osa eli noin 80 prosenttia yleiskatteisesta rahoituksesta määräytyisi sairastavuuteen ja sosioekonomisiin tekijöihin perustuvan sote-palvelukertoimen perusteella. Asukasmäärän perusteella (€/asukas) määräytyisi vain vajaa 15 prosenttia rahoituksesta. Hyvin pieni osa (alle 4 prosenttia) rahoituksesta määräytyisi vieraskielisyyden ja asukastiheyden perusteella. Esitetyt tarvetekijät ottavat heikosti huomioon alueen erityispiirteet kuten väestön kasvun ja eriarvoistumiseen liittyvät haasteet. Ne myös poikkeavat huomattavasti nykyisistä rahoituskriteereistä.

THL on saatavilla olevan tiedon perusteella tehnyt huolellista työtä. Malli voisikin terveyspalveluiden osalta soveltua teoreettiseen tilanteeseen, jossa resurssit ovat rajattomat. Olisi kuitenkin vastuutonta soveltaa sitä sellaisenaan tilanteessa, jossa euroja siirretään alueelta toiselle.

Sosiaalipalvelut ovat merkittävä osa sotemenoista. Laskentamallista voidaan kuitenkin sosiaalipalveluiden osalta epäillä, onko tietopohja siinä kunnossa, että mallilla voidaan jakaa miljardeja euroja.

Mikäli rahoitusmallin vaikutusten ratkaisuksi esitetään siirtymätasausta, sen tulee olla 50 euroa per asukas. Esitetty 150 euron tasaus olisi kestämätön eikä poistaisi sitä tosiasiaa, että rahoitusmallin pohja on kestämätön.

KUUMA-seudun kunnan- ja kaupunginjohtajat korostavatkin, että esitetty maakuntien rahoitusmalli ei ole uskottava. Siksi rahoitusmalli ja rahoituksen muutokset eivät ole hyväksyttävissä.

Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tulee jatkovalmistelussa perehtyä paremmin rahoitusmallin käytännön vaikutuksiin. Tarvekertoimien kautta jaettavan rahoituksen osuus on nyt aivan liian korkea. Esitetyn mukaisesti toteutettuna rahoitusmalli vahingoittaa merkittävästi KUUMA- seudun asukkaiden peruspalveluita.

Rahoituksen painopistettä on selkeästi siirrettävä asukaspohjaiseen suuntaan ja sosiaalipalveluiden tarvelaskennan perusteet on arvioitava huolellisesti uudelleen.

KUUMA-seudun kuntajohtajat

KUUMA-seutu muodostuu pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevista 10 kehyskunnasta. KUUMA-kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KUUMA-yhteistyön tarkoituksena on jäsenkuntiensa kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen osana Helsingin seutua, edunvalvonnan tehostaminen sekä palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden parantaminen. KUUMA-seudun yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 330 000. Seudun väkiluvun on ennustettu kasvavan vuoteen 2040 mennessä enemmän kuin Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien yhteensä.

Lisätietoja:

Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela, KUUMA-seutu liikelaitos
puhelin 050 3182818
antti.kuusela@kuuma.fi

Muut tiedotteet