karttakuva1 kuva2 kuva3

Tietopalveluyhteistyö


Yhteistyö muiden kuntien, Helsingin kaupungin tietokeskuksen (Tieke), Helsingin seudun ympäristö (HSY) -kuntayhtymän ja Uudenmaan liiton kanssa on erittäin tärkeää, koska KUUMA-kunnilla ei ole riittävästi resursseja ylläpitää ja kehittää omia tietopalveluja. Helsingin seudun yhteisen tietopalvelun kehittämiseksi on tehty kartoitus, jonka toteuttaminen vaati vielä jatkotyöstämistä.

Yhteistyössä Tieken kanssa on laajennettu Aluesarjat.fi –sivustoa KUUMA-kuntiin Tilastokeskuksen väestötilastopalvelusta käytettävissä olevien tietojen perusteella. Aluesarjat.fi -sivuston etuna Tilastokeskuksen väestötilastopalveluun nähden on eri tietoja koskevien aikasarjojen helppo tuottaminen.

 

Paikkatietoyhteistyö

KUUMA-paikkatietoyhteistyössä on kehitetty menetelmä kerätä KUUMA-kuntien erilaisista paikkatieto-ohjelmista yhtenäiset tiedot liittyen mm. kuntien opaskarttoihin, rakennuksiin, rakennuslupiin, kiinteistörajoihin ja -tunnuksiin, ortokuviin, asemakaava-alueiden ulkorajoihin, yleiskaavarajoihin sekä luonnonsuojelu- ja Natura-alueisiin.

Parhaillaan selvitetään paikkatietoyhteistyön pysyvää hallinnollista ratkaisua yhdessä Uudenmaan liiton kanssa.

 

Tietopalveluyhteistyötä toteuttava KUUMA-työryhmä: tietohuoltoryhmä


print
Poutapilvi web design - P4