karttakuva1 kuva2 kuva3

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö 

 

Tavoitteena on palvelutuotannon laadun ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa hyödynnetään hyviä käytäntöjä sekä yhtenäisiä ja taloudellisia toimintatapoja, ja otetaan niitä käyttöön seudullisesti.

Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ns. STEHU-hankkeen pohjalta. Hyvinkään ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa on tehty erilliset sopimukset.

Esimerkkejä sote-yhteistyöstä ovat:

  • selvitys terveydenhuoltolain mukaisen ensihoidon siirtämisestä sairaanhoitopiirin vastuulle
  • selvitys mielenterveyspalvelujen rahoitusmallien vaikutuksesta palvelujen laatuun (ns. Refinement-hanke)
  • alueellisen perhehoitoyksikkö Pihlajan vakinaistaminen 1.6.2011 alkaen ja lastensuojelun sijaishuollon painopisteen siirtäminen perhehoitoon
  • selvitys ikä-ihmisten palveluiden tilasta yhdessä Sosiaalitaito Oy:n kanssa
  • yhteiskilpailutusta vanhusten asumispalveluista, mammografiasta ja kriisipalvelusta
  • yhteistä henkilöstön koulutusta.

Yhteistyöstä vastaava KUUMA-työryhmä: sote-neuvottelukunta

Sote-neuvottelukunnalla on neljä alatyöryhmää, joiden tehtävänä on laatia sote-neuvottelukunnalle selvityksiä ja esityksiä yhteistyön tiivistämiseksi sekä palveluiden asiakaslähtöisyyden, laadun ja saatavuuden parantamiseksi.


print
Poutapilvi web design - P4