karttakuva1 kuva2 kuva3

KUUMA-kuntien tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke 2012 - 2016

KUUMA TVT –kehittämishanke on toiminut vuodesta 2012 tavoitteenaan kehittää ja monipuolistaa oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa alueen opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen innovatiivisin menetelmin.

Kehittämishanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osahankkeesta:


1. KUUMA TVT / EDU10-hanke 2012-2016 (Osaamisen kehittäminen)
  • OSAAVA –opetushenkilöstön täydennyskoulutus, rahoittajana Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
2. KUUMA TVT / INNO –hanke 2012-2015 (Innovatiivinen ja kehittyvä koulu)
  • Oppimisen ympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen, rahoittajana Opetushallitus
3.   KUUMA TVT / Edison 2012-2015
  • Oppimisympäristön kehittämisprojekti, rahoittajana KUUMA-kunnat

 

KUUMA TVT / EDU10 – Osaamisen kehittäminen

Hankkeen puitteissa koko KUUMA-alueen opetushenkilöstölle tarjotaan ilmaista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutusta. Yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus – ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa kehitetyllä lähikoulutusmallilla vaikutetaan koko työyhteisön kehittämiseen ja osaamisen jakamiseen. Lähikoulutusmalli tuo täydennyskoulutuksen opettajan omaan luokkahuoneeseen ja mukana ovat myös oppilaat. Tarkoitus on, että mallin ja pedagogisten agenttien avulla uudet työvälineet ja työskentelymenetelmät otetaan välittömästi käyttöön opetusmenetelmien monipuolistamiseksi.

Lähikoulutusmallin pohjalta kunnissa on toiminut syksystä 2014 alkaen pedagogisten agenttien digitiimit, jossa asiantuntijaopettajat toimivat omassa ja lähikunnissa kouluttajina oman työnsä ohessa. Opettajille varataan työaikaa agenttina toimimiseen. Digitiimit kokoontuvat ja tiimejä koulutetaan säännöllisesti hankkeen toimesta.

EDU10-hankkeessa on kehitetty myös KOULU-Coaching-malli. Mallin päämääränä on ohjata kouluyhteisö ja sen jäsenet tunnistamaan kouluyhteisön voimavarat ja vahvuudet, joiden avulla kehittää koulua sekä vahvistaa kokemusta omasta oppimisesta ja työn hallinnasta muuttuvassa maailmassa. KOULU-Coaching on kouluttanut alueen esimiehiä ja opetushenkilöstä, lukuvuoden 2015-2016 tavoitteena on kouluttaa tiimi, jossa on jäsen jokaisesta alueen kunnasta. KOULU-Coaching-mallin kehittämisessä ja vaikuttavuusarvioinnissa on mukana Aalto yliopiston Mindustry-tutkimusryhmä. Lisätietoa KOULU-Coaching-mallista

Oppilasagentti-toiminnassa on keskitytty oppilaiden osallistamiseen. Oppilasagentti-tiimit ovat kouluissa toimivia oppilastiimejä, jotka auttavat opettajia uusien työvälineiden käytössä. Oppilasagentti-yhteistyössä on mukana Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos Mediapolku-hankkeen kautta.

EDU10-osahanke tarjoaa myös erilaisia täsmäkoulutuksia koulujen ja kuntien tarpeisiin liittyen esimerkkinä suositut Kotisohvakoulutukset. Kaksi kertaa vuodessa hanke järjestää KuumaPop-tapahtuman, joka kokoaa yhteen alueen opetushenkilöstöä kehittämään omaa osaamistaan ja verkostoitumaan laadukkaissa workshopeissa. KuumaPop-tapahtumia on järjestetty Järvenpäässä (syksy 2013), Nurmijärvellä (kevät 2014), Kirkkonummella (syksy 2014), Mäntsälässä (kevät 2015) ja Sipoossa (syksy 2015). Lisätietoa tapahtumasta KuumaPop

Vuonna 2014 hankkeen tarjoamiin koulutuksiin osallistui n. 1500 henkilöä vähintään puolen päivän verran. Vuoden 2015 koulutusmäärät tulevat olemaan samalla tasolla.

 

KUUMA TVT / INNO –hanke (Innovatiivinen kehittyvä koulu)

KUUMA TVT-hankkeen toiminta vastaa nykyiseen oppilaskeskeiseen oppimiskäsitykseen, kaikkialliseen oppimisen ympäristöjen käsitykseen sekä lasten ja nuorten nykypäivän ja tulevaisuuden oppimismenetelmiin. Laajan oppimisympäristökäsityksen mukaisesti näemme mm. pelilliset ja mobiilit tieto- ja viestintäteknologiset sovellukset sekä uudenlaiset vahvuuksista ja käänteisestä opetuksesta nousevat työtavat oppimistapahtuman motivointikeinoina. Kehittämishankkeen painopiste onkin pedagogisten mallien ja käytäntöjen kehittäminen, joissa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään opetuksen ja oppimisen välineenä. Näemme KUUMA-kuntien kouluissa toteutettavat pilotit ja toiminnot myös monipuolisempien ja yhteisöllisempien oppimiskokemusten apuvälineinä.

Tavoitteenamme on antaa kaikille oppilaille mahdollisuudet kasvaa aktiiviseksi ajattelijaksi, toimijaksi, tutkijaksi sekä tiedon käsittelijäksi ja kasvattaa yhteistyökykyisiä ja eettisesti korkeatasoisia tietoverkkojen käyttäjiä tulevaisuuden työmarkkinoille. Tätä tavoitetta tukemaan on vuonna 2013 laadittu alueellinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Kunnat valmistelivat omat kuntatason strategiat ja toimintasuunnitelmat alueellisen strategian pohjalta.

Pelioppiminen on yksi esimerkki INNO -hankkeen kehittämiskohteista. Vuosien 2012 ja 2013 aikana KUUMA-kunnissa suunnitetiinn, kehitettiin ja toteutettiin opettajien, oppilaiden ja pelisuunnittelun ammattilaisten kanssa korkeatasoinen ja pedagogisesti syvä oppimispeli kaikkien Suomen koulujen käyttöön. Lopputuloksena oli sekä PC- että tablet-tietokonealustoilla toimiva oppimispeli, joka antoi kaikille KUUMA-kuntien opettajille ja oppilaille konkreettisen mahdollisuuden käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyksi kasvatuksessa, opetuksessa ja oppimisessa. SAARELLA -peli julkaistiin ja luovutettiin kaikkien Suomen koulujen käyttöön valtakunnallisessa opetus- ja kasvatusalan Educa tapahtumassa 24.1.2014. Peli ja lisätietoa siitä osoitteessa www.saarella.fi.

 

KUUMA TVT / EDISON

Vuoden 2014 lopulla KUUMA-alueen kunnat ottivat käyttöön kuntien yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n kanssa kehittämän opettajien ja oppilaiden työskentely-ympäristö Edisonin. Edison tarjoaa kouluille käyttöön monipuolisen ympäristön, johon on integroitu tärkeimmät oppimista tukevat sähköiset palvelut kuten oppimisympäristö, pilvipalvelu, sähköinen reissuvihko sekä digitaalisten sisältöjen jakelukanava. Edison-alustan vaikuttavuusalue kattaa KUUMA-kunnissa n. 4 000 opetushenkilöstön jäsentä, 40 000 esi- ja perusopetusikäistä ja n. 5 800 lukio-opiskelijaa. Edison on alustariippumaton järjestelmä eli se toimii kaikissa laitteissa. Edison-palvelu ja lisätietoa siitä osoitteessa www.edison.fi.

KUUMA TVT –kehittämishankkeen täydennyskoulutustarjotin ja lisätietoa http://www.peda.net/veraja/jarvenpaa/tvt/taydennyskoulutustarjotin..

 


print

www.saarella.fi

KUUMA-alueen opetuskäytön TVT-strategia 2013-2016

Tiedote 1.10.2013: Opetuksen uudet tuulet vievät oppilaat Saarelle


Lisätietoja:

Nurmijärven kunta toimii KUUMA TVT- kehittämishankkeen koordinointikuntana ja toiminnasta vastaa Nurmijärven sivistystoimenjohtaja
Tiina Hirvonen,
puh. 040 3174 410,
tiina.hirvonen(at)nurmijarvi.fi

Hankkeen TVT-koordinaattorina toimii matematiikan ja tietotekniikan lehtori FM Harri Luttinen, 
puh. 040 3174 635,
harri.luttinen(at)nurmijarvi.fi

KUUMA TVT/Tiera Oppi projektin projektipäällikkön toimii Kirkkonummen sivistystoimen
TVT-suunnittelija KM
Antti Sankala,
 
puh. 040 5154 975,
antti.sankala(at)kirkkonummi.fi


Sosiaalisessa mediassa

KUUMA TVT facebook
@KuumaTVT Twitter


Poutapilvi web design - P4